Konkurs_film_gimn - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Konkurs_film_gimn

Samorząd Uczniowski
Regulamin konkursu na film reklamujący
Gimnazjum w Siołkowej
Organizator:
Dyrekcja ZSP w Siołkowej, Samorząd Uczniowski
Osoby odpowiedzialne:
Kinga Dziedzina
Marta Fyda
Uczestnicy:
Klasy gimnazjalne lub zespoły (od 5 osób) powołane przez wychowawcę.
Dopuszcza się udział w konkursie uczniów młodszych, jednak nie będzie dla nich odrębnej kategorii wiekowej.
Termin składania prac:
Do 21 marca 2017 roku.
Cele:
1. Zachęcenie uczniów do konstruktywnego wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.
2. Aktywizacja twórcza uczniów.
3. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole.
4. Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych.
5. Promocja twórczego sposobu realizacji filmu.
6. Zachęcenie uczestników do aktywności artystycznej.
7. Promocja szkoły.
Zasady uczestnictwa:
Konkurs polega na nakręceniu krótkiego (od 5 do7 min.) filmu, będącego reklamą ZSP w Siołkowej. Film może być realizacją Waszego, całkowicie autorskiego pomysłu, a także przeróbką znanych telewizyjnych reklam. Praca w ciekawy sposób powinna nawiązywać do życia naszej szkoły, pokazywać jej mocne strony, to za co szkołę lubicie, co w niej cenicie (akcje charytatywne, wolontariat, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne, dyskoteki, wydarzenia z życia szkoły). Prosimy Was o swobodę w doborze środków wyrazu, uruchomienie wyobraźni oraz wykorzystanie różnorodnych umiejętności i talentów. Swój filmik możecie nakręcić w dowolnym miejscu (w szkole, na boisku, w domu, w twórczo zaaranżowanej przestrzeni albo w plenerze), które będzie pełnić rolę „studia filmowego”. Praca konkursowa nie może naruszać prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej. Uczestnicy oświadczają na piśmie, że są autorami zgłoszonych prac. Równocześnie zgadzają się na wykorzystanie filmu w celach promocji szkoły. (Załącznik do Regulaminu Konkursu).
Wymagania sprzętowe i formalne:
Filmy mogą być nakręcone dowolnym sprzętem, np. telefonem komórkowym, smartfonem, tabletem, iPhonem lub kamerą cyfrową. Muszą być zapisane w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Player, którego czas projekcji od 3 do 10 minut.
Nagrody:
Konkurs przewiduje przyznanie nagrody głównej dla twórców jednego zwycięskiego filmu.
Kryteria oceny:
Do oceny złożonych filmów zostanie powołana komisja konkursowa.
Pod uwagę będą brane:
- oryginalność,
- pomysłowość,
- technika wykonania,
- wkład pracy,
- ogólne wrażenia artystyczne,
- wartość merytoryczna,
Sposób dostarczenia filmu:
Film należy przekazać na nośniku danych (pamięć USB-pendrive) do organizatorek - pań:
Kingi Dziedziny i Marty Fydy.
Do pracy dołączamy kartę zgłoszeniową zawierającą następujące dane:
-tytuł filmu,
-nazwiska, imiona,
-klasę wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie filmu.
Ogłoszenie wyników:                      
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja prac odbędzie się podczas Dnia Patrona Szkoły 24.03.2017r
WAŻNE INFORMACJE:
1.        Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
2.        Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania filmów i kopiowania do pokazów konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji, nadsyłane filmy nie mogą być zabezpieczane przed przegrywaniem.
3.        Uczestnik konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby/instytucje występujące lub uwiecznione w filmie, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia, w tym szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie filmu na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania filmu.
4.        Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora.
5.        Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
6.        Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
7.        Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje komisja konkursowa.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego