Regulamin_konkurs_profilaktyczny - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Siołkowej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin_konkurs_profilaktyczny

 
REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
 
„Mądra i bezpieczna droga w dorosłość”
 
 
Patronat konkursu:

 
Pełnomocnik Urzędu Gminy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych
 
Urząd Gminy Grybów

 
Organizator konkursu:

 
Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Siołkowej  - mgr Jolanta Dróżdż
 
Pedagog szkolny – mgr Marta Fyda
 
Pedagog Szkolny – mgr Piotr Pater

 
Adresaci konkursu:

 
Uczniowie szkół podstawowych (kl. IV – VI) z terenu gminy Grybów.

 
Cele:

 
·        Propagowanie treści profilaktycznych w środowisku lokalnym
 
·        Promowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży.
 
·        Ukazywanie zgubnych skutków używania substancji uzależniających
 
·        Doskonalenie umiejętności  przekazywania swoich myśli za pomocą znaków, symboli, słów.
 
·        Utrwalanie wiedzy dotyczącej znaków drogowych i ćwiczenie umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 
·        Wyrabianie nawyku przestrzegania zasad i  norm w trosce o swoje zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój.

 
Warunki  uczestnictwa:

 
1.     Konkurs polega na wykonaniu znaku (nakazu, zakazu, ostrzegawczego lub informacyjnego) o wymiarach ( znak w kształcie koła – średnica 40 cm, znak w kształcie trójkąta – podstawa 40, znak w kształcie prostokąta  – 30/40)
 
2.     Znak może dotyczyć następujących problemów (nikotynizm, alkoholizm, przemoc, uzależnienie od komputera, telefonu, zdrowe odżywianie,  aktywne spędzanie czasu wolnego itp.)
 
3.     Znaki muszą być  tak wykonane, aby można było je zakwalifikować do odpowiedniej grupy znaków (informacyjne, nakazu, zakazu, ostrzegawcze) oraz ustawić – umieszczone na słupku, kijku itp.
 
4.     Znak powinien zawierać informacje z obu stron. Na jednej stronie symbol, znak, obrazek który będzie jasnym przekazem autora odnoście problemu (punkt 2. warunków uczestnictwa), na odwrocie krótka informacja (wierszyk, rymowanka  w formie dostosowanej do rodzaju znaku ).
 
5.     Wierszyk, rymowanka – powinien zawierać od 4-6 wersów.
 
6.     Technika wykonania prac , dowolna. Mile widziane będzie wykorzystanie różnych materiałów plastycznych i technicznych  (tektura, drewno, plastik, farby, kredki,  skrawki materiałów, materiały sypkie, wycinki z gazet itp.)
 
7.     Każda szkoła zgłasza max  3 prace
 
8.     Do każdej pracy (znaku) należy dołączyć karteczkę z następującymi danymi:

 
- Imię i nazwisko autora
 
- klasa
 
- nazwa szkoły
 
- imię i nazwisko opiekuna
 
- rodzaj znaku (informacyjny, ostrzegawczy, nakazu, zakazu)

 
Termin składania prac:

 
Prace należy składać do 31.03.2017r u organizatorów konkursu.

 
Jury:

 
Jury powołane przez Pełnomocnika Urzędu Gminy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych Panią Stanisławę Blicharz w porozumieniu z  mgr Danutą Suder oceni wszystkie prace i wyłoni zwycięzców.

 
Nagrody:

 
Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom i nagrodę – niespodziankę a zwycięzcy trzech pierwszych miejsc, otrzymają nagrody rzeczowe.
 
O terminie i miejscu rozdania nagród wszystkie szkoły zostaną poinformowane oddzielnym pismem.
 
Dodatkowe informacje u organizatorów konkursu: Marty Fydy  i Piotra Patera.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego